Digitalni nomadi su naša šansa

Prije samo 6 mjeseci, smo unutar zajednice razgovarali o tome na koji način brže i efikasnije stvoriti ljudske kapacite za izgradnju digitalnog društva u Crnoj Gori. Jedan način je izgradnja ljudskih resursa kroz masovnu edukaciju, a drugi privlačenje ljudskih resursa kroz pametno pozicioniranje na globalnom tržištu. I jedan i drugi pristup su nam neophodni ako želimo da nadoknadimo zaostatak za regionom. Naše viđenje kako to konkretno da ostvarimo smo predstavili u dokumentu sa setom predloga za strategiju digitalne transformacije.

Kako se tema digitalnih nomada ponovo pokrenula, prije par dan smo u saradnji sa novinarkom Damirom Kalač i novinama i portalom Vijesti predstavili naše mišljenje na ovu temu. Ovom prilikom im se zahvaljujemo na ukazanoj prilici, a u nastavku možete pročitati naš izvorni stav.

Da li digitalni nomadi ugrožavaju ili mogu da budu od pomoći za domaći kadar? Kako vidite najbolje rješenje za CG i domaću ICT zajednicu?

Digitalni nomadi su IT i drugi stručnjaci koji koriste popularne turističke destinacije sa relativno nižim troškovima života kao svoje primarne poslovne lokacije. Oni su izuzetno mobilni, svake godine sve brojniji, s relativno dosta finansijskih resursa i širokom mrežom poslovnih kontakata po čitavom svijetu. Tipičan digitalan nomad ima visoko plaćen stalan posao ili biznis u nekom od digitalnih zanimanja koje može da obavlja na daljinu. Ovaj pojedinac, a nekad i grupa, ima dva cilja, a to je da radi i da uživa kad ne radi. I jedno i drugo želi da ostvari bez mnogo peripetija u vidu administrativnih procedura za registraciju boravka, traženja odgovarajućeg kancelarijskog prostora ili pronalaženja načina za povezivanje sa lokalnim IT ekosistemom kad god promijeni lokaciju unutar određene države. Dodatno, kad dođe na određenu destinaciju duže se zadržava od prosječnog gosta. Kako su digitalni nomadi često vrlo dobro plaćeni, oni ne predstavljaju konkurenciju lokalnim IT kadrovima, ali predstavljaju dodatan izvor poslova za pojedince i lokalne kompanije. Takođe, digitalni nomadi predstavljaju ogroman izvor potencijalnih osnivača inovativnih tehnoloških kompanija koje su nam sad potrebnije nego ikad. Sa povećanjem broja digitalnih nomada i njihove jače integracije u lokalnu IT zajednicu možemo očekivati veću dostupnost specifičnih ekspertiza koje trenutno nemaju uslova da se razviju zbog nedostatka mentora iz tih oblasti. U krajnjem to znanje i vrijeme ušteđeno sa tim znanjem je ono što ima najveću vrijednost. 

Da li uopšte u CG razmišljati o modelu digitalnih nomada kakav je poznat u svijetu, gdje su i uslovi za digitalne vize manje-više slični ili bi CG možda mogla da ponudi nešto drugačije?

Zemlje koje su trenutno prepoznate kao primarne destinacije za digitalne nomade imaju značajne benefite od toga. Primarni benefiti su povećanje uposlenosti turističkih kapaciteta tokom čitave godine, veći prihodi u turizmu, brži, kvalitetniji i uravnoteženiji razvoj IT sektora kroz veću dostupnost nedostajućih ekspertiza i direktno povezivanje sa globalnim IT centrima odakle digitalni nomadi pretežno i dolaze. Ono što nas čini privlačnom destinacijom za digitalne nomade su naše prirodne ljepote, pogodna vremenska zona, niske cijene i blizina većih evropskih gradova. Sve ove karakteristike su značajne komparativne prednosti i naš potencijal. Međutim, taj potencijal trenutno nije iskorišćen jer ne nudimo kompletan i zaokružen “proizvod”. Kako bi ponudili kompletan “proizvod” i bili prepoznati od strane digitalnih nomada kao njihova omiljena destinacija neophodno je da učinimo dodatan napor i koordinisano realizujemo set pravih mjera. Kad kažemo mi, mislimo na nadležne institucije, različite aktere u turizmu, predstavnike digitalnih nomada i nas kao IT zajednicu. Kad kažemo prave mjere mislimo na sve ono što omogućava našem gostu da se fokusira na rad, uživanje i integraciju sa lokalnim IT ekosistemom. Nije dovoljno samo kopirati druge i uvesti vize za digitalne nomade, već sve što naš sistem zahtijeva od gosta da radi, a nije u skladu sa prethodnim pomenutim ciljevima koje gost ima treba izostaviti ili pojednostaviti tako da mu bude što manji teret.

Šta treba mijenjati da bi CG privukla digitalne nomade?

Neke od konkretnih mjera koje bi smo mi predložili su: vize za digitalne nomade i njihov duži boravak kod nas sa mogućnošću rada za inostrano tržište, da prilikom dolaska u našu zemlju i pojednostavljene procedure registracije boravka digitalni nomadi mogu da se prijave kao takvi i dobiju kompletan paket uslugi sa direktnom integracijom u lokalni IT ekosistem. Dodatno, da sve administrativne procedure, koje nakon detaljne analize budu utvrđene da su neophodne, budu prilagođene da mogu biti realizovane na engleskom jeziku i po mogućnosti online bez fizičkog prisustva. Da izgradimo, unaprijedimo i integrišemo infrastrukturne kapacitete u vidu coworking prostora u svim turističkim centrima kako na jugu tako i na sjeveru naše zemlje. Da jednostavnom izmjenom regulative omogućimo sticanje ekonomskog državljanstva i putem ulaganja u ICT sektor u vidu osnivanja i ulaganja u različite startupove (inovativna tehnološka preduzeća). Da oslobodimo sve prilive iz inostranstva po osnovu pruženih usluga, poreza na prihode. Pa samim tim da dodatno motivišemo oni koji dođu - da kod nas i ostanu. I na kraju da sve ovo prethodno, nakon što realizujemo, jasno i glasno predstavimo našoj ciljnoj publici.

Koja je konkretna dobit za CG ekonomiju od digitalnih nomada?

Prema našim procjenama očekivani primarni efekti u slučaju našeg uspješnog pozicioniranja kao globalno privlačne destinacije za digitalne nomade su: na godišnjem nivou 30 hiljada više gostiju iz ovog segmenta, sa dodatnih 900 hiljada noćenja i 100 miliona eura dodatnih prihoda. Takođe smatramo da bi došlo do produžavanja turističke sezone kao i dodatnog podsticaja razvoju turizma na sjeveru Crne Gore. Očekivani sekundarni efekti su brže i bolje povezivanje lokalnog IT ekosistema sa globalnim IT centrima kroz kontakte digitalnih nomada, veća dostupnost nedostajućih ekspertiza na lokalnom IT tržištu, dodatan izvor poslova za lokalne IT kompanije i pojedince, kao i generalno veća privlačnost Crne Gore za dolazak većih IT kompanija, stručnjaka i njihova ulaganja. Konkretnu vrijednost sekundarnih efekata na razvoj IT sektora teško je egzaktno procijeniti ali su naša očekivanja da bi ta vrijednost prevazišla one direktne koji se odnose na sektor turizma.

Naše mišljenje je da pozicioniranjem Crne Gore kao globalno privlačne destinacije za digitalne nomade, uspješno bi smo iskoristili naš trenutni primarni sektor i glavni izvor prihoda - turizam, da ojačamo IT sektor i učinimo ga još jednim stubom naše ekonomije, pa samim tim i perspektivnije budućnosti. Da bi to ostvarili samo treba da prilagodimo određene administrativne procedure i da više sarađujemo.